พันธมิตร

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเราเพื่อพัฒนาแคมเปญหาทุน สื่อ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งส่งผลกระทบอย่างเหลือเชื่อต่อชีวิตทั่วโลก การให้ที่รวมไว้ที่นี่แสดงถึงการบริจาคตลอดชีวิตให้กับองค์กร

เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือ

$ ฮิต +

ระดับผู้พิทักษ์

$ 100,000 - $ 249,999

ระดับผู้นิยมลัทธิการล้มเลิกทาส

$ 25,000 - $ 99,999

ระดับนักกิจกรรม

$ 10,000 - $ 24,999

ระดับผู้สนับสนุน

สนใจเป็นพันธมิตรหรือไม่?

ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเราครอบคลุมวงจรชีวิตหลายปีและเกี่ยวข้องกับกลวิธีต่างๆ มากมาย ติดต่อเพื่อค้นหาแบรนด์ของคุณสามารถมีส่วนร่วม

กลายเป็นพันธมิตร