ดูบางสิ่งบางอย่างพูดบางอย่าง

แบบฟอร์มคำแนะนำการค้ามนุษย์

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตราย โปรดโทร 911

หากคุณเชื่อว่าคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การค้ามนุษย์ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น หากตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถติดต่อสายด่วนการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ข้อมูลด้านล่าง)

สายด่วนการค้ามนุษย์แห่งชาติ

โทร 1-888-373-7888
ข้อความ 233733

แบบฟอร์ม TIP ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

โทร 1-866-DHS-2-ICE จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
โทร 802-872-6199 จากสถานที่อื่นๆ ทั่วโลก

เพื่อแบ่งปันข้อมูลเคล็ดลับกับ The Exodus Roadโปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่าง